Functional Movement System ( FMS ) - narzędzie diagnostyczne ( test ) do oceny funkcjonalności

Strona główna  |  Strefa zdrowia  |  Profilaktyka i terapia  |  Functional Movement System ( FMS ) - narzędzie diagnostyczne ( test ) do oceny funkcjonalności

Najczęściej czytane:

Functional Movement System ( FMS ) - narzędzie diagnostyczne ( test ) do oceny funkcjonalności

FMS - trening funkcjonalnyFunctional Movement System (FMS) jako narzędzie do oceny funkcjonalności pacjenta.

Zakup przyrządu do Testu Funkcjonalnego.


FMS jest testem badający funkcjonalność pacjenta. Stworzony i nazwany (FMS ang. Functional Movement System) został przez amerykańskiego fizjoterapeutę Graya Cooka.
Założenia testu (Cook 2003):

 •  Ocena jakości ruchu.
 •  Efektywność pod względem wykorzystania czasu i przestrzeni.
 •  Minimalny nakład sprzętu.
 •  Możliwość wykorzystania danych do porównywania w interaktywnej bazie danych.

Jest to filtr do wychwytywania informacji o globalnym wzorcu ruchowym. Dzięki informacjom jakie dostarcza terapeucie, daje szerokie możliwości określania źródła problemu oraz sposoby ich kompensacji.
Test składa się z kilku zadań ruchowych, które pozwalają ocenić u badanego ruchomość stawów, koordynację mięśniowo-nerwową, stabilność lokalną i globalną (funkcjonalną), jakość wykonania prawidłowych wzorców ruchowych oraz odnaleźć słabe ogniwa łańcucha kinematycznego. Łańcuch kinematyczny to spójny zespół członów połączonych w pary w obrębie ogniw (Reufleaux 1875). Inna definicja mówi o kombinacji kilku kolejno rozmieszczonych stawów stanowiących kompleksowy układ ruchowy (Steindler 1955 ).
Zagrobelny i Woźniewski wyróżnili łańcuchy kinematyczne otwarte (Zagrobelny, Woźniewski 2008 ) gdzie:

 •  cześć dystalna nie jest obciążona ciężarem ciała
 •  część dystalna nie jest ustabilizowana
 •  ruchy poszczególnych ogniw nie są zależne od siebie, ruch w jednym stawie nie musi wywoływać ruchu w stawie sąsiednim
 •  ćwiczenia wywołują izolowaną aktywację poszczególnych grup mięśniowych, pojedynczych mięśni lub nawet wybranych aktonów. Akton to fragment mięśnia, jego część lub głowa, wyspecjalizowana do spełniania określonej funkcji w stawie (Ignasiak 2007).
 •  dochodzi do pobudzenia mięśni agonistycznych i synergistycznych

Błaszczyk (Błaszczyk 2004) wyróżnił łańcuchy kinematyczne zamknięte w których:

 •  część dystalna jest obciążona ciężarem ciała
 •  część dystalna jest ustabilizowana
 •  ruch w jednym stawie powoduje automatyczny współruch w stawie sąsiednim
 •  ćwiczenia stanowią bardziej globalną formę oddziaływania na układ mięśniowy
 •  ćwiczenia wywołują aktywację mięśni agonistycznych, synergistycznych i antagonistycznych

Odtworzenie kontroli nerwowo-mięśniowej jest uzyskiwane najszybciej dzięki odpowiedniemu połączeniu ćwiczeń w łańcuchach kinematycznych otwartych i zamkniętych (Lephart, Henry 1996).

FMS poprzez zastosowanie odpowiednich wzorców ruchowych łatwo identyfikuje ograniczenia funkcjonalne i asymetrię ruchu. Dzięki takiemu narzędziu w łatwy sposób możemy wprowadzić do treningu ćwiczenia, które będą odbudowywały zaburzone funkcje.

FMS skład się z 7 testów

 1.  Pełny przysiad.
 2.  Przeniesienie nogi nad poprzeczką.
 3. Przysiad w wykroku.
 4. Ocena ruchomości obręczy barkowej.
 5.  Aktywne uniesienie wyprostowanej nogi.
 6. Wyprost kończyn górnych z leżenia przodem (tzw. pompka).
 7. Test stabilności rotacyjnej tułowia.


Wszystkie zadania ruchowe podlegają ocenie w skali 0 do 3 gdzie:

 • 3 – to prawidłowe wykonanie wzorca ruchowego.
 • 2 - wykonanie wzorca ruchowego z elementem kompensacji.
 • 1 - niezdolny do wykonania wzorca ruchowego.
 • 0 - ból podczas ruchu.

Każdą próbę wykonujemy dwukrotnie, oceniamy lepsze wykonanie, przy próbach asymetrycznych oceniamy słabszą część ciała (Cook 2003).

Poszczególne próby testu FMS; zgodnie z przyjętą metodyką (Cook 2003) mają następujący przebieg:
1. Głęboki przysiad- Deep Squat  służy do oceny stawów biodrowych, barkowych, kolan, kręgosłupa i stawów skokowych.
Pozycja wyjściowa: stopy ustawione równolegle na szerokość bioder, sylwetka wyprostowana, poprzeczka trzymana na wyciągniętych ramionach rozstawionych na szerokość barków.
Ocena 3: prosty tułów, biodra poniżej poziomu uda, kolana i tyczka nad stopami, stopy równolegle na szerokość bioder, pięty przylegają do podłogi
Ocena 2: prosty tułów, biodra poniżej poziomu uda, kolana i tyczka nad stopami, pięty przylegają do deski
(pięty na desce).
Ocena 1: zgięcie odc. lędźwiowego, biodra powyżej poziomu uda, kolana poza linią stóp.
2. Test przeniesienie nogi nad płotkiem- Hurdle służy do oceny stabilizacji bocznej miednicy, tułowia i bioder.
Pozycja wyjściowa: Ćwiczący stoi na wprost płotka, stopy ustawione równolegle na szerokość bioder, czubki butów dotykają do dolnej poprzeczki płotka, sylwetka wyprostowana, drążek leży na barkach i jest podtrzymywany rękami. Wysokość płotka równa się odległości podłogi do guzowatości piszczeli.

Ocena 3: biodra, kolana, stopy w osi min. ruch lędźwi, tyczka i płotek w linii, ruch płynny
Ocena 2: zaburzenia osiowości, duży ruch lędźwi, tyczka i płotek nie są równolegle
Ocena 1: kontakt stopy z płotkiem, utrata równowagi
Ryc. 2

3. Test przysiad w wykroku- In-Line Lunge służy do oceny stawu skokowego i stabilności kolana.
Pozycja wyjściowa: Stopy ustawione w linii, odległość pięty nogi wykrocznej od czubka buta nogi zakrocznej, równa jest odległości podłogi od guzowatości piszczeli. Sylwetka wyprostowana, drążek trzymany oburącz u góry na wysokości lordozy szyjnej na dole na wysokości lordozy lędźwiowej. Jeśli nogą wykroczną jest noga prawa, to drążek u góry trzyma ręka lewa.
Ocena 3: tułów nieruchomo, stopy w linii, kolano dotyka ziemi za piętą
Ocena 2: ruch tułowia, stopy nie osiowo, kolano nie dotyka ziemi
Ocena 1: utrata równowagi

4. Test oceny mobilności ( badanie zakresu ruchu) obręczy barkowej- Shoulder Mobility 
+ Test prowokacyjny bolesności barku – dotknięcie łokciem do czoła, przy ręce ustabilizowanej na przeciwnym barku- ( w przypadku wystąpienia bólu w obrębie barku podczas wykonania testu prowokacyjnego, badany nie otrzymuje punktów).
Pozycja wyjściowa: Sylwetka wyprostowana, ramiona wyprostowane wzdłuż ciała.
Ocena 3: odległość między pięściami wynosi długość dłoni.
Ocena 2: odległość między pięściami wynosi półtorej długość dłoni.
Ocena 1: odległość między pięściami większa niż półtorej długość dłoni.

5. Test aktywnego uniesienie wyprostowanej nogi z leżenia tyłem - ASLR  jako ocena długości i napięcia grupy kulszowo-goleniowej i aktywnej pracy mięśni kończyny dolnej + test prowokacyjny – siad na piętach – w przypadku wystąpienia bólu w odcinku lędźwiowym podczas siadu pośladkami na piętach, pacjent nie otrzymuje punktów.
Pozycja wyjściowa: Leżenie tyłem, nogi wyprostowane w kolanach, przylegają do podłogi, palce ustawione na siebie, ręce leżą wzdłuż tułowia.
Ocena 3: kostka znajduję się pomiędzy biodrem, a połową uda.
Ocena 2: kostka znajduję się pomiędzy połową uda, a środkiem rzepki.
Ocena 1: kostka znajduję się poniżej środka rzepki.  


6. Test ugięcie ramion w podporze- Trunk Stability Push Up  jako ocena stabilizacji tułowia + test prowokacyjny – przeprost w odcinku lędźwiowym.
Pozycja wyjściowa: Leżenie przodem, ręce z szeroko rozstawionymi palcami, ustawione tak, że kciuki są na wysokości oczodołów, łokcie aktywnie uniesione nad podłożem, stopy na szerokość bioder, czubki butów dotykają do podłogi, pięty w górze.
Modyfikacja testu dla kobiet na 3 pkt i dla mężczyzn na 2 pkt : pozycja wyjściowa jak wyżej, ręce na wysokości podbródka.
Modyfikacja testu dla kobiet na 2 pkt: pozycja wyjściowa jak wyżej, stopy skrzyżowane nad podłogą, ugięte kolana dotykają do ziemi
Ocena 3: mężczyzna 1 powt. kciuki powyżej głowy, kobieta 1 powt. kciuki w linii policzków, stopy palcami oparte o podłogę, ręce na szerokość barków, płynny ruch całego tułowia i kończyn
Ocena 2: mężczyzna 1 powt. kciuki w linii policzków, kobieta1 powt. kciuki w linii obojczyków.
Ocena 1: mężczyzna 1 powt. kciuki w linii obojczyków, kobieta nie jest wstanie wykonać pompki.

7. Test stabilności rotacyjnej tułowia- Rotational Stability, który sprawdza stabilizacje rotacyjną tułowia i asymetrie.
Pozycja wyjściowa: Klęk podparty, ręce na szerokość barków, ustawione pod barkami, kolana na szerokość bioder, ustawione pod biodrami. Sylwetka skorygowana.
Ocena 3: wykonano 1 powt. jednostronne, prosty tułów, kolano i łokieć dotykają się nad deską.
Ocena 2: wykonano 1 powt. skośne, prosty tułów, kolano i łokieć dotykają się nad deską.
Ocena 1: nie jest w stanie wykonać 1 powtórzenia skośnego.  


Wyniki badań, opracowane przez Cook’ a (Cook 2003) i Voight’ a (Voigkt 2007) dają nam 3-przedziałową skalę do oceny pacjentów :

 •  Od 18-21 punktów pacjent zdrowy, ciało porusza się w prawidłowym wzorcu ruchowym, ryzyko urazu przeciążeniowego jest minimalne
 •  14-18 punktów - występują asymetrie i kompensacje, wzorce ruchowe są zaburzone, ryzyko urazu przeciążeniowego 25%-35%
 •  Wynik poniżej 14 punktów - prawdopodobieństwo odniesienia kontuzji wzrasta do ponad 50% (Voight 2007).Tomasz Gać - Trener Osobisty - Warszawa

http://www.trening-indywidualny.pl

  

Miejsce na Twoją reklamę

Akademia trenerów

Powrót


Rekomendacje Nasz fitness Klub Strefa zdrowia Kontakt